90,4 MHz – 89,6 MHz – Netradio

Nyt fra Københavns Nærradio Nr 3 – 2014

Nr 3 – 2014

Nyt fra Københavns Nærradio er vores blad, med nyheder fra radioen og oversigt over det kommende kvartals programmer.

Du kan også hente det som pdf-fil.

Læs tidligere numre.

Forsidefoto: John Erik Hansen

Vi får trykt vores blad hos LaserTryk.dk med rabat for at have deres logo på bagsiden.