Nu kun på Netradio (Norea WebRadio)

Om Københavns Nærradio

Københavns Nærradio drives af Københavns Indre Mission og Luthersk Mission, København.

Nærradioens formål er i tale, sang og musik gennem radioudsendelser at forkynder Guds Ord og hjælpe lytterne til en personlig tro og bevarelse i denne.

Fra Københavns Nærradios vedtægter

Vedtægter

Her kan “Love for Københavns Nærradio” hentes som pdf-fil.

Bestyrelse

Bestyrelsen udpeges af Københavns Indre Mission og Luthersk Mission, Københavns ledelser og består lige nu af

Formand
Jørgen Engell-Kofoed
Damhus Boulevard 71
2610 Rødovre

Næstformand
Henrik Boje Jensen
Sømosevej 10
2740 Skovlunde

Bestyrelsesmedlem
Tove Christensen
Raadvadvej 6, 1. th.
2400 København NV

Daglig leder
Viggo Wiwe
Muldvad 41
2800 Lyngby

Kasserer
Jakob Langvang Pedersen
Zeus Boulevard 34
2650 Hvidovre

Regnskab

Her kan du se Københavns Nærradios regnskab for 2019, som viser et resultat på næsten – 25000 kr.

Tilsynsmyndighed

Radio- og tv-nævnet er den kompetente tilsynsmyndighed, der fører tilsyn med de ikke kommercielle lokalradioer: Herunder også Københavns Nærradio.